Ik ben leerkracht

Vorming Techno Trailer schooljaar 2024-2025

Beste leerkracht/directie/contactpersoon,

Eind vorig schooljaar konden we al melden dat jullie school dit schooljaar de Techno Trailer op bezoek krijgt. De concrete data werden toen ook vastgelegd.


Tijdens de Techno Trailer-dag op je school zal er steeds één educatieve T²-medewerker aanwezig zijn om de activiteiten in de Techno Trailer, samen met u, zelf te begeleiden.

Voor de begeleiding van de activiteiten in de klassen rekenen we op de leerkrachten en de medewerkers van de school zelf. Om dit voor te bereiden wordt van elke deelnemende leerkracht verwacht aanwezig te zijn op het vormingsmoment, om het volledige aanbod te leren kennen of op te frissen, of om kennis te maken met het nieuwe aanbod (voor leerkrachten die al ervaring hebben met de Techno Trailer-werking)

Wanneer we u verwachten, hangt af van het trimester waarin de Techno Trailer naar uw school komt. Indien we uw school bezoeken in het eerste trimester, verwachten we de begeleidende leerkrachten van de derde graad op het vormingsmoment van woensdagnamiddag 11sept 2024. Voor de leerkrachten van het tweede trimester is dit woensdagnamiddag 20 november 2024, voor het derde trimester woensdagnamiddag 19 maart 2025.

Zoals afgesproken is de aanwezigheid hierop een voorwaarde om uw reservatie te behouden.

Het vormingsmoment zien we als een prettige kennismaking vooraf en een noodzakelijke voorbereiding om de T²-dag tot een succes te maken in uw school.

Deelname aan het vormingsmoment is gratis en je krijgt ook nog ondersteunend materiaal mee.

Inschrijven vormingsmoment

Vormingen schooljaar 2022-2023

  • Vorming 1: 6 september 2023
  • Vorming 2: 22 november 2023
  • Vorming 3: 6 maart 2024


Adres

Smekenstraat 61, 2390 Malle


Nieuws

Toon alles